DT – dom tymczasowy

Osoba lub rodzina, która na określonych zasadach przy współpracy z Fundacją sprawuje tymczasową opiekę nad powierzonym mu zwierzęciem.